Hakkımızda

Plastik ambalaj sektöründe 37 yılı aşkın tecrübesi bulunan firmamız bu süre zarfında hammadde tedariği konusunda edindiği tecrübe ve bilgiyi siz değerli paydaşlarıyla paylaşmak ve her geçen gün artan hammadde talebine katkı sağlamak adına KMH Polimer’i kurmuştur. Ülkemizde hızla büyümekte olan plastik ambalaj sanayinin ihtiyaç duyduğu hammadde talebine, yurt içindeki arzın yetersiz kalması, Türkiye'yi önemli bir ithalatçı konumuna getirmiştir.

 

Sektörümüzün aynı hızla büyüyeceğine olan inancımız hammadde arzı konusunda yatırım yapmamızda bize itici güç olmaktadır. 37 yıllık sanayici olarak siz değerli iş ortaklarımızın ihtiyaç ve taleplerini en iyi şekilde anlayabileceğimize inanıyor ve sadece hammadde ticareti yapmaktan öte, ürünlere ait teknik bilgiyi kullanım deneyimlerimizle birleştirerek size daha avantajlı ürünler sunmayı hedefliyoruz.


Hızla gelişen petrokimya sanayi sürekli yeni ürünler geliştirmekte ve ambalaj üreticilerinin daha nitelikli ürünler elde ederken müşterisinin üzerindeki maliyet yükünü azaltmasına katkı sağlamaktadır. Rekabet koşullarının zorlaşması müşterilerin de eskisine nazaran daha fazla maliyeti ön planda tutmasına sebep olmaktadır. Bu noktada üretimde gelişmiş modern teknolojilere yatırım yapmak kadar hammaddeleri de iyi tanımak, yeni çıkan avantaj sağlayacak hammaddelerden de haberdar olmak çok önemlidir. Unutulmamalıdır ki; işimiz kimyayla iç içedir ve en büyük gider kalemimiz hammaddemizdir.


Daha uygun koşullarla tedarik yapabilmenizi ve hammaddelerdeki güncel gelişmeleri daha yakından takip edebilmenizi hedefleyerek kurduğumuz KMH Polimer bir Kemahlıoğlu Plastik A.Ş. kuruluşudur. Sektöründe kazandığı güven ve itibarı KMH

Polimer’de de aynı şekilde korumak öncelikli hedefimizdir.

Saygılarımla
Tolga Kemahlıoğlu